รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อสารสำคัญ :
triamcinolone
รหัสยา 24 หลัก :
101174009001900250281620
ชื่อการค้า (ไทย) :
สตาร์ลอค ออรัลเพสท์
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AC010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
STARLOG ORALPASTE
เลขทะเบียน :
1A 336/51
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral paste
รูปแบบตามทะเบียน :
ORAL PASTE
ความแรง :
0.1%w/w

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา