รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อสารสำคัญ :
triamcinolone
รหัสยา 24 หลัก :
101174009001900240281519
ชื่อการค้า (ไทย) :
ลอนนา เจล
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AC010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
LONNA GEL
เลขทะเบียน :
1A 61/48
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral paste
รูปแบบตามทะเบียน :
GEL
ความแรง :
0.1%w/w

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา