รายละเอียดข้อมูลยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2562

ชื่อสามัญทางยา :
triamcinolone
รหัสยา 24 หลัก :
-
ชื่อการค้า (ไทย) :
ออราคอร์เทีย
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AC010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ORACORTIA
เลขทะเบียน :
1A 36/46
รูปแบบยาจัดกลุ่ม :
oral paste
รูปแบบตามทะเบียน :
ORAL PASTE
ความแรงของยา :
0.1%w/w

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา