รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ชื่อสารสำคัญ :
aluminium hydroxide 
รหัสยา 24 หลัก :
101206120004320120381126
ชื่อการค้า (ไทย) :
อะลูมินั่ม 300
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AB010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ALUMINUM 300
เลขทะเบียน :
1A 52/44
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
300 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา