รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อสารสำคัญ :
cimetidine
รหัสยา 24 หลัก :
101334000004410220381187
ชื่อการค้า (ไทย) :
ไอวาเมท - 400
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02BA010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
IWAMET - 400
เลขทะเบียน :
1A 952/42
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรง :
400 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ยูเมด้า จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา