รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อสารสำคัญ :
clotrimazole
รหัสยา 24 หลัก :
100103000003620120981081
ชื่อการค้า (ไทย) :
คานาโซล ชนิดอม
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AB180000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
CANAZOL LOZENGES
เลขทะเบียน :
1A 1052/40
รูปแบบจัดกลุ่ม :
lozenge
รูปแบบตามทะเบียน :
LOZENGE/TROCHE
ความแรง :
10 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ที.โอ.ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Clotrimazole cream 1% (5 g) 1 หลอด 8.5
Clotrimazole cream 1% (15 g) 1 หลอด 23.54
Clotrimazole cream 1% (500 g) 1 กระปุก 300.03
Clotrimazole lozenge 10 mg 500 349.89
Clotrimazole vaginal tab 100 mg 6 11.03

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559