รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อสารสำคัญ :
aluminium hydroxide 
รหัสยา 24 หลัก :
101206120002150130481143
ชื่อการค้า (ไทย) :
อะลูมินั่ม ไฮดรอกไซด์เยล (ตราจระเข้บิน)
รหัสกลุ่มยา ATC :
A02AB010000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
ALUMINUM HYDROXIDE GEL (FLYING CROCODILE)
เลขทะเบียน :
1A 2659/29
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral suspension
รูปแบบตามทะเบียน :
SUSPENSION
ความแรง :
7.4 gm/100 gm

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
พัฒนาการเภสัช, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา