รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

ชื่อสารสำคัญ :
miconazole nitrate
รหัสยา 24 หลัก :
100110000002090550181602
ชื่อการค้า (ไทย) :
ดาคทารินโอรัลเจล
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AB099901
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
DAKTARIN (ORAL GEL)
เลขทะเบียน :
1A 2256/28
รูปแบบจัดกลุ่ม :
oral gel
รูปแบบตามทะเบียน :
GEL
ความแรง :
2%w/w

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Miconazole nitrate oral gel 2% (10 g) 1 84.53

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559