รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ชื่อสารสำคัญ :
glycerin+borax
รหัสยา 24 หลัก :
101811000021340130881637
ชื่อการค้า (ไทย) :
กลีเซอรีน โบแรกซ์
รหัสกลุ่มยา ATC :
A01AB110102
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
GLYCERINE BORAX
เลขทะเบียน :
1A 102/27
รูปแบบจัดกลุ่ม :
solution
รูปแบบตามทะเบียน :
AQUEOUS SOLUTION
ความแรง :
12 gm/100 ml

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
อันอันโอสถ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตยา
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา