รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อสารสำคัญ :
dolutegravir and rilpivirine
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
-
รหัสกลุ่มยา ATC :
J05AR210000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
JULUCA
เลขทะเบียน :
2C 8/62(NC)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
FILM-COATED TABLET
ความแรง :
50 MG+25 MG

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
GLAXO OPERATIONS UK LIMITED TRADING AS GLAXO WELLCOME OPERATIONS
ประเทศผู้ผลิต :
United Kingdom
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา