รายละเอียดข้อมูลยา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อสารสำคัญ :
abemaciclib
รหัสยา 24 หลัก :
ชื่อการค้า (ไทย) :
ยูลาเร็บ (50 มก)
รหัสกลุ่มยา ATC :
L01EF030000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
YULAREB (50 mg)
เลขทะเบียน :
1C 15067/64(NC)
รูปแบบจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
ความแรง :
50 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
LILLY DEL CARIBE, INC.
ประเทศผู้ผลิต :
United States of America
ชื่อผู้รับอนุญาต :
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
บัญชียา :
ฉลากยา :
  • Yulareb_label (18-06-2021).pdf(อนุมัติ 18/06/2021)
เอกสารกำกับยา (สำหรับประชาชน) :
  • Yulareb 50 mg_PIL (18-06-2021).pdf(อนุมัติ 18/06/2021)
เอกสารกำกับยา (สำหรับแพทย์) :
  • Yulareb 50 mg_SMPC (18-06-2021).pdf(อนุมัติ 18/06/2021)
  • Yulareb_SPC (18-06-2021).pdf(อนุมัติ 18/06/2021)
ประวัติขึ้นทะเบียนยา :
  • Yulareb 50 mg_ประวัติทะเบียนยา (18-06-2021).pdf(อนุมัติ 18/06/2021)
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)

ไม่พบข้อมูลราคากลางยา