ติดต่อเรา

งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ กระทรวงสาธรณะสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Email : nlem@fda.moph.go.th, nlem.center1@gmail.com